Nová Bystrouška

7. března 2023
Nová Bystrouška

Již bezmála osm let se mluví u nutnosti přestěhovat Bystroušku, centrum volného času pro děti, do nového objektu. Důvodem již tehdy byly nevyhovující hygienické podmínky, ale také technicky velmi špatný stav 50 let staré budovy na ulici Fleischnerova (původně zařízení staveniště), ve které je Bystrouška doposud provozována.

Nová budova má stát na Horním náměstí, což bylo i veřejností dobře přijato s vědomím, že dokud bude plocha Horního náměstí prázdná, bude neustálým lákadlem pro developery. Pro budovu Nové Bystroušky byla vypsána architektonická soutěž, jejímž vítězem se stal arch. Petr Pelčák se svým kolektivem. Výsledky soutěže byly zveřejněny v brožuře, kterou lze též vyhledat na internetu. Postačí napsat do vyhledávače hesla Bystrc, Nová Bystrouška, soutěž.

Navzdory dostupným podkladům málokdo ví, kde přesně bude Nová Bystrouška stát. Z informací na internetu se mnoho nevyčte a projekt je sotva přístupný pro zastupitele natož pro veřejnost. Budova dlouhá 280 m a široká 52 m bude začínat zhruba 25 m nad cestou, vedoucí k poliklinice, končit bude tedy zhruba 45 m před prvním červeným javorem při ulici Kamechy. To je dobrá zpráva, protože jak alej červených javorů tak i borový háj v horní části náměstí zůstanou zachovány. Za oběť ovšem padne skupina vzrostlých borovic u vietnamské samoobsluhy. Schopnost začlenění stavby do stávající situace a zejména ohled na vzrostlé stromy je vizitkou každého architekta, ale buďme vděčni za architektonickou soutěž, mohlo by být i hůř.

Někteří se také ptají na mohutné sloupořadí, viditelné na titulní straně webové stránky Kanceláře architekta města Brna o Nové Bystroušce. Netřeba mít obavy, sloupořadí podél cesty k poliklinice stát nebude, je jen dekorací a nebylo součástí soutěže. Ani tělocvična, druhá část stavby decentně se v návrhu krčící nad budovou Bystroušky směrem k ulici Lýskova, ačkoli ve skutečnosti značně mohutnější než Bystrouška sama, zatím není v dohledu, a to především z důvodů finančních.

Jak totiž zaznělo na posledním jednání našeho zastupitelstva z úst pana starosty, když se z města získají peníze, může se v r. 2024 začít stavět. Stavební povolení je ovšem jen na první část (Bystroušku) a budeme rádi, když se seženou peníze alespoň na tuto první část. Proč je tomu tak, proč musíme čekat na peníze z města a proč i tyto jsou poněkud nejisté, to by bylo na delší povídání. Tak snad někdy příště.

Luboš Raus, zastupitel

Zelená pro Bystrc, Piráti a Bystrčáci

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Maxidům nad Maxíkem(?)

Maxidům nad Maxíkem(?)

Dnes byly zastupitelům zaslány podklady k záměru developera vybudovat mezi OC Max a školkou Maxík velký multifunkční dům s obchodními prostorami a cca 150 byty. V této věci bylo svoláno veřejné projednání s občany: úterý 5. března 2024 v 17.30 hod ve Společenském centru.

Zaděláno na skandál

Zaděláno na skandál

Rád bych už zase psal o tom, co je u nás v Bystrci pěkného. Nemohu. Opět musím využít prostor mně přidělený k informacím o kauze „Poliklinika na Horním náměstí“. Ona totiž opozice nemá o moc víc možností, než informování veřejnosti…

Nové bytové domy v Bystrci

Nové bytové domy v Bystrci

Podle dosavadních zvyklostí jsou zápisy jednání zastupitelstva, dohledatelné na stránkách radnice, jen velmi stručné a neobsahují ani zmínkou diskuzní příspěvky zastupitelů. Tentokrát však byla závěrečná diskuzní část jednání obsáhlejší než jednání samo, proto se pokusím popsat stručně to, co považuji v současné době za aktuální a důležité.