Transparentní rozpočet

Transparentně informujeme o příjmech a výdajích naší komunální kampaně v roce 2022.

Rozpočet je koncipovaný jako vyrovnaný. Hospodářem a garantem rozpočtu je Antonino Milicia.

Všechny finance prochází transparentním účtem Pirátů.

Výdaje

Projekt

Zahrnuje

Objem

Celkem

Bystrcké listy

grafický návrh, výroba, doprava a DPH

10.000

20.010,-

Distribuce Bystrckých listů (ČP)

cena distribuce a DPH

8.387

6.089,-*

Direct mail (dopis voličům)

grafický návrh, výroba, distribuce a DPH

12.544

18.916,-

Plakát pro výlep

grafický návrh, výroba, všechny poplatky a DPH

20 ploch

6.938,-

Banner zastávka MHD

grafický návrh, výroba, všechny poplatky a DPH

1 měsíc

7.597,-

Inzerce v Bystrckých novinách

grafický návrh a platba za inzerci

1

2.040,-

Kontaktní kampaň - stánek

poplatek pro zábor místa, cover banner vč. grafiky a DPH

10 dnů

1.517,-

Web - drobná grafika

cena celkem

1

150,-

Video

kompletní výroba

1

5.000,-

Rezerva

2.243,-

CELKEM

70.500,-

Částky výdajů se mohou měnit podle upřesnění fakturace. Částky označené "*" jsou plánové a budou upřesněny během realizace nebo po finální fakturaci.

Nemáme žádnou velkoplošnou reklamu a neoblepili jsme Bystrc. Nemáme ani žádné dárkové předměty ("merch") pro získávání pozornosti občanů. Rovněž nemáme žádné atrakce ani dárky pro děti. Z principu.

Příjmy

Celkem

Příspěvky kandidátů

25.000,-

Příspěvek Pirátů

20.000,-

Příspěvek Zelených

20.000,-

Příspěvky z darů

5.500,-

CELKEM

70.500,-

Zvláštní příspěvek na on-line podporu - Piráti

Zvláštní bonus od MS Brno 12.500,-

Zvláštní bonus od KS JMK 1.200,-

Zvláštní bonus od CVV 1.020,- (soutěž o nejlepší kampaň - 7. místo)

CELKEM 14.720,-

Určeno na samostatnou propagaci nových stránek https://bystrc.pirati.cz/ a https://www.facebook.com/PiratiBystrc v rámci kampaně i dlouhodobě.

Vyčerpáno 6.759,-

ZŮSTATEK 7.961,-

Informace o příspěvku z darů se aktualizuje jednou za čas. Aktuální stav můžete zjistit odkazovým tlačítkem "přehled darů". Filtrujte "200037 - Změna pro Bystrc 2022" ke konci seznamu.

Pokud nás chcete finančně podpořit, můžete využít tlačítko "poslat dar".

Sdílení je aktem lásky