Program

urad

RADNICE

Moderní transparentní a otevřená radnice, která naslouchá občanům a pečuje o ně.

Garant: Antonino Milicia

 • Transparence jako základ prevence korupce
 • Digitalizace radnice a aktivní komunikace
 • Informování občanů o záměrech radnice
 • Zapojení občanů do rozhodování
 • Participativní rozpočty a občanské projekty
 • Transparentní dotační a grantová politika
 • Reálná kontrola radnice v rukou opozice
 • Precizní zadávání a realizace veřejných zakázek
 • Transparentní přidělování obecních bytů
 • Ne nevýhodnému privatizování bytového fondu
skola

KOMUNITA

Dostupné kvalitní školy a školky, podpora komunit, aktivního života, kultury a sportu.

Garant: Matouš Vencálek

 • Dlouhodobé plánování kapacit školek a škol
 • Podpora dětských skupin, lesních školek a dalších zařízení
 • Vysoká kvalita vzdělávání a rozvoje dětí
 • Podpora zapojení rodičů ve školských radách
 • Podpora provozních činností školek a škol
 • Podpora aktivit osobního rozvoje dětí i dospělých
 • Podpora aktivit občanů a občanské společnosti
 • Kultura odpovídající velikosti okresního města
 • Kultura pro všechny věkové skupiny, tedy i mladé
 • Transparentní podpora místního sportu
prostredi

PROSTŘEDÍ

Koncepční územní rozvoj, ochrana stromů a zeleně, zázemí pro odpočinek, bezpečnost.

Garant: Luboš Raus

 • Koncepční územní rozvoj bez zahušťování výstavby
 • Upřednostnění obecní výstavby před developery
 • Ochrana zeleně a zejména vzrostlých stromů
 • Prosazování mozaikového sečení travních ploch
 • Podpora předzahrádek a komunitních zahrádek
 • Podpora lokální biodiverzity a ochrany přírody
 • Rozvoj občanské vybavenosti v okolí domů
 • Kultivace nástupního prostoru přehrady
 • Využití obnovitelné infrastruktury ve veřejných budovách
 • Péče o bezpečný veřejný prostor bez ztráty soukromí
doprava

DOPRAVA

Rychlá doprava MHD, autem, na kole či pěšky, zabránění přivedení tranzitu po D43.

Garant: Pavel Škarvada

 • Skutečný obchvat Brna Boskovickou brázdou
 • Vytrvalý odpor proti přivedení tranzitu přes D43
 • Dlouhodobá koncepce rozvoje dopravy a koordinace výstavby
 • Optimální podmínky pro všechny způsoby dopravy
 • Podpora zkvalitňování služeb MHD
 • Oddělené cyklostezky Bystrcí, kolem Bystrce a přehrady
 • Průjezdnost kritických uzlů páteřních komunikací
 • Ochrana parkování rezidentů (místních obyvatel)
 • Parkovací domy na vhodných pozemcích
 • Dobudování sítě chodníků v celé městské části

Fotky použité výše jsou z databáze. Až to zrealizujeme, tak nafotíme reál ;)