Nové bytové domy v Bystrci

13. června 2023
Nové bytové domy v Bystrci

Podstatná část diskuze byla věnována nadstavbě polikliniky na Horním náměstí. Objem nadstavby dosáhl v posledních týdnech dvojnásobku objemu stavby původní. To je v rozporu s regulativem Územního plánu města Brna, který určuje, že „při povolování nadstaveb stávajících objektů nesmí objem povolované stavby překročit 50% původního objemu stavby“ (Obecně závazná vyhláška č.2/2004, Příloha č. 1, kap. II odst. 8).

I když bylo pravomocné rozhodnutí, vydané Odborem územního plánování a rozvoje na Magistrátu města Brna dle mého dosavadního zjištění a názoru vydáno nezákonně, nadstavba sama pro zastupitele až takovým problémem nebyla. Budiž těch pár ordinací (nebo snad bytů?) majiteli firmy Darcom s.r.o. přáno. Jako podstatnější se ukázalo, že navzdory ustanovení Zákona č. 500/2004 Sb. „Jestliže správní orgán při své úřední činnosti zjistí, že jiný správní orgán učinil nezákonné závazné stanovisko, dá podnět správnímu orgánu příslušnému k přezkumnému řízení…“ v Bystrci se tak v tomto případě nestalo.

Ani to se ale neukázalo jako největší problém, koneckonců to možná nebylo poprvé. Nejvíce emocí a obav vzbudily stavby, které by někteří, jak se proslýchá, rádi realizovali u nás Bystrci. Jedná se zejména o bytové nadstavby stávajících Albertů na Vondrákové a na Ečerové, snad osmi či vícepatrové, a také nová zástavba, snad až dvanáctipatrová, pod Maxem v těsné blízkosti nově postavené školky, kterou by patrně významně zastínila. Co když povolování těchto staveb proběhne podle stejného schématu? Totiž že na Magistrátu vydají nezákonné závazné stanovisko a náš bystrcký stavební odbor s tím bude bez mrknutí oka souhlasit. Toho se obávám i já.

A proč se obávám nových bytových domů? Jen v nadstavbách Albertů lze očekávat zhruba 150 nových bytů. To znamená cca 150 aut ráno do města za prací a večer zpět. To je fronta dlouhá 3 km navíc k současnému dopravnímu zatížení. Někteří snad použijí MHD, v jiných domácnostech ale budou automobily dva. Mám za to, že dopravní cesty do Bystrce rozhodně na takovou zátěž nejsou a ještě dlouho nebudou připravené.

Luboš Raus, zastupitel

Zelená pro Bystrc, Piráti a Bystrčáci

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Maxidům nad Maxíkem(?)

Maxidům nad Maxíkem(?)

Dnes byly zastupitelům zaslány podklady k záměru developera vybudovat mezi OC Max a školkou Maxík velký multifunkční dům s obchodními prostorami a cca 150 byty. V této věci bylo svoláno veřejné projednání s občany: úterý 5. března 2024 v 17.30 hod ve Společenském centru.

Zaděláno na skandál

Zaděláno na skandál

Rád bych už zase psal o tom, co je u nás v Bystrci pěkného. Nemohu. Opět musím využít prostor mně přidělený k informacím o kauze „Poliklinika na Horním náměstí“. Ona totiž opozice nemá o moc víc možností, než informování veřejnosti…