Situace ve školní jídelně na Vejrostově

8. května 2023
Situace ve školní jídelně na Vejrostově

Jako občan, rodič i bystrcký zastupitel se zajímám o situaci ve školní jídelně na Vejrostově a nyní bych k ní rád napsal pár slov.

Na základě podnětu rodičů zrealizovaly jejich zástupkyně ve školské radě na ZŠ Vejrostova, Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. a Mgr. Lenka Čerstvá, DiS, rozsáhlý výzkum, kterého se zúčastnilo 462 respondentů z řad školáků, resp. jejich rodičů, a 66 zaměstnanců školy. Vyhodnocení dotazníků zahrnuje sto stran grafů a doplňujících komentářů. Za tuto obrovskou práci, která zásadně překračuje rozsah běžné agendy člena školské rady, patří autorkám velký dík (běžně průzkumy realizuje jídelna, škola nebo zřizovatel).

Není zde prostor vás podrobně seznámit s výstupy výzkumu, ale zmíním alespoň povzbudivou zprávu, že je poměrně velký zájem o zdravá a alternativní jídla. S tím souvisí i to, že většina rodičů by uvítala možnost namísto jednoho vybírat ze dvou jídel již od 1. třídy. Neznamená to nahradit tradiční nabídku jinou, ale nabízet vedle sebe různé typy jídel. Právě výběr z nabídky umožňuje uspokojit maximum strávníků, aniž by se jim vnucovalo řešení, které jim nevyhovuje. Výborná zpráva z výzkumu je i dobré hodnocení cenové dostupnosti jídel.

V návaznosti na výstupy výzkumu jsem poprosil o schůzku ředitelku jídelny, paní Ing. Radmilu Zábršovou, která mi spolu se svojí šéfkuchařkou, paní Martou Holleyovou, věnovaly čas a podrobně popsaly situaci jídelny a potíže, kterým musí čelit – dramatický nárust cen surovin a nákladů na energie, inflační tlaky na mzdy, kapacitní omezení jídelny, požadavky tzv. spotřebního koše atd. Jejich složitou situaci chápu i proto, že jsem byl pět let ve vedení největšího producenta veřejného stravování v ČR.

Jeden z podnětů, se kterým jsem za paní ředitelkou přišel a vyplynul i z výzkumu, bylo zrušení omezení výběru jídel u nejmenších školáků z prvních a druhých tříd. Věc jsme diskutovali a paní ředitelka přislíbila řešení. Své slovo dodržela a od dubna jídelna nabízí výběr ze dvou jídel všem. Paní ředitelce i jejímu týmu chci za toto speciálně poděkovat. Mnoha rodinám, jejichž děti ještě nejsou zvyklé na stravování mimo domov, se tak zdvojnásobí výběr z nabídky a dětem zjednoduší vstup do veřejného stravování.

Jsem rád, že máme tak aktivní rodiče ve školské radě a za řadu zajímavých podnětů z jejich výzkumu. Věřím, že spolupráce jídelny s rodiči bude dále pokračovat a bude sledovat společný zájem – co nejkvalitnější a nejzdravější stravování našich dětí.

Antonino Milicia, Piráti

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Maxidům nad Maxíkem(?)

Maxidům nad Maxíkem(?)

Dnes byly zastupitelům zaslány podklady k záměru developera vybudovat mezi OC Max a školkou Maxík velký multifunkční dům s obchodními prostorami a cca 150 byty. V této věci bylo svoláno veřejné projednání s občany: úterý 5. března 2024 v 17.30 hod ve Společenském centru.

Zaděláno na skandál

Zaděláno na skandál

Rád bych už zase psal o tom, co je u nás v Bystrci pěkného. Nemohu. Opět musím využít prostor mně přidělený k informacím o kauze „Poliklinika na Horním náměstí“. Ona totiž opozice nemá o moc víc možností, než informování veřejnosti…

Nové bytové domy v Bystrci

Nové bytové domy v Bystrci

Podle dosavadních zvyklostí jsou zápisy jednání zastupitelstva, dohledatelné na stránkách radnice, jen velmi stručné a neobsahují ani zmínkou diskuzní příspěvky zastupitelů. Tentokrát však byla závěrečná diskuzní část jednání obsáhlejší než jednání samo, proto se pokusím popsat stručně to, co považuji v současné době za aktuální a důležité.