Statisícové úspory odměn zastupitelů

11. dubna 2023
Statisícové úspory odměn zastupitelů

Jako nový zastupitel se dívám na věci kolem sebe nikoliv z pohledu zavedených pořádků, ale jak by měly správně fungovat. Proto mne zaujal způsob odměňování bystrckých zastupitelů, který je natolik kontroverzní, že by o něm měli být informováni občané.

Úvodem maličko z legislativy. Aby radnice nedrancovaly na svých odměnách obecní rozpočty, existuje nařízení vlády, které pro jednotlivé typy neuvolněných pozic vymezuje maximální výši odměn. Ta je pochopitelně u různých typů funkcí různě vysoká, tedy tento limit odlišuje jejich pracnost. Radnice se může rozhodnout dát odměny nižší, ne však vyšší.

Praxe v Bystrci je však pozoruhodná. U tří neuvolněných místostarostů je odměna na sympatických cca 81 % maximální výše. U mnohem početnějších radních a předsedů komisí a výborů, což jsou pozice, které ovládají zastupitelé z radniční koalice, je však odměna přesně na maximu vládního limitu. U řadových členů výborů a komisí, které jsou obsazeny většinou opozicí a kde je strop sám o sobě nízký, je odměna na 72 % vládního limitu. Těžko se lze ubránit pocitu, že tímto způsobem vládnoucí strany vyplácí své věrné.

Rád bych připomněl, že jsem v lednovém čísle těchto novin v rámci pozitivního přístupu pochválil radnici mimo jiné i za to, že máme jen dva uvolněné (plně zaměstnané) politiky. Má dnešní kritika tedy není nějakým mým zaslepeným bojem s radnicí. Stejně tak v odborné komisi spolupracujeme s kolegy vstřícně a dokážeme se domluvit na rozumných návrzích bez ohledu na dresy.

V případě odměn zastupitelům ale nejde přivírat oči. Proto jsem na předchozím zastupitelstvu navrhl, aby odměny u všech typů funkcí při zachování stejné výše rozpočtu byly na stejném násobku limitu, což vycházelo přibližně na 79 %. Není bez překvapení, že vládnoucí strany takový návrh potopily. Argumenty byly úsměvné: že by došlo k navýšení výdajů (opakuji, základem návrhu bylo zachovat výdaje ve stejné výši) nebo že se v komisích a výborech nepracuje, a proto si jejich řadoví členové více nezaslouží. Pokud by to byla pravda, byl by mnohem větší problém, že výbory a komise neřeší svoji důležitou agendu. Nota bene by to byla chyba právě jejich předsedů, tedy těch, co mají odměny v maximální výši.

Protože můj návrh na jednotné odměňování neuspěl ze zástupného a nepravdivého důvodu úspory financí, navrhuji na dubnovém zastupitelstvu řešení, kde skutečně dojde k úsporám. Navrhuji u všech odměn jít na stejnou úroveň vládního limitu a to symbolických 72 % - Bystrc tak ušetří přes půl milionu korun ročně.

Antonino Milicia, zastupitel Piráti

Návrh usnesení zastupitelstva: Usnesení 9-4

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Maxidům nad Maxíkem(?)

Maxidům nad Maxíkem(?)

Dnes byly zastupitelům zaslány podklady k záměru developera vybudovat mezi OC Max a školkou Maxík velký multifunkční dům s obchodními prostorami a cca 150 byty. V této věci bylo svoláno veřejné projednání s občany: úterý 5. března 2024 v 17.30 hod ve Společenském centru.

Zaděláno na skandál

Zaděláno na skandál

Rád bych už zase psal o tom, co je u nás v Bystrci pěkného. Nemohu. Opět musím využít prostor mně přidělený k informacím o kauze „Poliklinika na Horním náměstí“. Ona totiž opozice nemá o moc víc možností, než informování veřejnosti…

Nové bytové domy v Bystrci

Nové bytové domy v Bystrci

Podle dosavadních zvyklostí jsou zápisy jednání zastupitelstva, dohledatelné na stránkách radnice, jen velmi stručné a neobsahují ani zmínkou diskuzní příspěvky zastupitelů. Tentokrát však byla závěrečná diskuzní část jednání obsáhlejší než jednání samo, proto se pokusím popsat stručně to, co považuji v současné době za aktuální a důležité.