Zaděláno na skandál

8. srpna 2023
Zaděláno na skandál

Rád bych už zase psal o tom, co je u nás v Bystrci pěkného. Nemohu. Opět musím využít prostor mně přidělený k informacím o kauze „Poliklinika na Horním náměstí“. Ona totiž opozice nemá o moc víc možností, než informování veřejnosti…

Jak jsem uvedl v minulém čísle Bystrckých novin, objem nadstavby polikliniky představuje nyní dvojnásobek objemu stavby původní, překračuje tedy o 100% Regulativ Územního plánu města Brna (vyhl. č.2/2004, Příloha č. 1, kap. II, odst. 8). Informoval jsem zastupitelstvo, vedoucí stavebního odboru i tajemníka úřadu, že dle mého soudu měl úřad postupovat dle Správního řádu, Zákona č. 500/2004 Sb. „Jestliže správní orgán při své úřední činnosti zjistí, že jiný správní orgán učinil nezákonné závazné stanovisko, dá podnět správnímu orgánu příslušnému k přezkumnému řízení…“. Nicméně pan tajemník úřadu trvá na svém názoru, že není možno ze strany bystrckého úřadu takto učinit a to se zdůvodněním, že před Správním řádem má přednost Stavební zákon. Neuvádí však žádnou citaci ani odkaz na paragraf. Mám za to, že Stavební zákon takovou situaci ani po své novelizaci neřeší a je tedy nutné postupovat dle ustanovení Správního řádu. Omlouvám se za tyto právní formulace, činím tak pro čtenáře s právnickým vzděláním kterého se mi nedostává a budu vděčný za jakékoli komentáře.

Pro nás, běžné občany pak vidím závažnost této kauzy ve dvou bodech. Jednak zde vnímám pohrdání námi, občany. V říjnu roku 2015 jsme byli pozváni ne veřejné projednání nástavby polikliniky. Prezentováno bylo zvýšení stavby o jedno podlaží na současném půdorysu, o čemž svědčil i obrázek, který mám dodnes ve svém počítači – decentní zelená třípodlažní budova s plochou tmavě šedou střechou skrytá v zeleni Horního náměstí. Prezentující zástupce investora ing. Zajíček zamýšlenou stavbu popsal jako nadstavbu jednoho podlaží nad stávající budovou polikliniky, využití budovy „převážně pro zdravotnictví“ bude zachováno, střecha nového podlaží bude tzv. pultová se sklonem 12 až 15°. Výška nového podlaží nepřekročí 4 m. To jsme slyšeli a viděli před osmi lety a já se nutně musím ptát, co jiného než pohrdání občany jsou taková veřejná projednání při pohledu na současnou podobu stavby.

Bod druhý: nejen pohrdání občany, ale i precedens pro další stavby, možná mnohem drastičtější než poliklinika na Horním náměstí. Nelze, než očekávat stejný postup při povolování dalších staveb v Bystrci a tomu rozhodně nehodlám nečinně přihlížet.

Luboš Raus, zastupitel

Zelená pro Bystrc, Piráti a Bystrčáci

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Maxidům nad Maxíkem(?)

Maxidům nad Maxíkem(?)

Dnes byly zastupitelům zaslány podklady k záměru developera vybudovat mezi OC Max a školkou Maxík velký multifunkční dům s obchodními prostorami a cca 150 byty. V této věci bylo svoláno veřejné projednání s občany: úterý 5. března 2024 v 17.30 hod ve Společenském centru.

Nové bytové domy v Bystrci

Nové bytové domy v Bystrci

Podle dosavadních zvyklostí jsou zápisy jednání zastupitelstva, dohledatelné na stránkách radnice, jen velmi stručné a neobsahují ani zmínkou diskuzní příspěvky zastupitelů. Tentokrát však byla závěrečná diskuzní část jednání obsáhlejší než jednání samo, proto se pokusím popsat stručně to, co považuji v současné době za aktuální a důležité.